På infektionsöverläkarens mottagning sköter man om olika inflammations- och smittosjukdomar. Remiss till polikliniken kan man få t.ex. efter en långvarig feberperiod eller en långvarig och svårbehandlad inflammation.

På mottagningen sköts även kroniska sjuka patienter, bl.a. uppföljning av HIV-patienter är på infektionsöverläkarens ansvar. Infektionsöverläkaren fungerar som sakkunnig i hela sjukvårdsdistriktet i ärenden som är fastställda i infektionslagen, inremedicin samt epidemier och sjukhushygieniska detaljer.

Juha Salonen, överläkare

Kontaktuppgifter

Läge
D1
Sjukskötare
06 213 4633
Telefontid må-fre kl. 9.30-13.30
12.05.2020 Inremedicinska polikliniken