Näringsterapi är individuell, lösningsinriktad och praktisk handledning i anslutning till specialkost eller till förebyggande eller vård av sjukdom. Näringsterapeuten utreder patientens näringstillstånd och kvaliteten på patientens kost med hjälp av näringsanamnesen och bakgrundsinformationen. Näringsterapeuten hjälper patienten att hitta en lämplig kost med hänsyn till hans/hennes livssituation och mål samt finna individuella metoder att följa dieten i praktiken. Dessutom stöder och motiverar näringsterapeuten patienten att följa dieten och hon hjälper patienten i utmanande situationer.

Medicinska enhetens näringsterapeuter arbetar med vuxen- och barnpatienter som lider av sjukdomar där den enda vårdformen är näringsbehandling, bland annat celiaki och födoämnesallergier eller där näringsbehandling är central med tanke på god vård, till exempel njursjukdomar, ätstörningar, inflammatoriska tarmsjukdomar, lungsjukdomar, diabetes och cancer. Näringsterapeuterna ansvarar också för näringsterapin för neurologiska patienter och patienter som löper risk för undernäring.

Man kommer till näringsterapeuten inom specialsjukvården med remiss från den vårdande läkaren på Vasa centralsjukhus.

Kontaktuppgifter

Läge
A1
Kansli
06 213 2632
Vardagar kl. 10.00-12.00
12.05.2020 Inremedicinska polikliniken