Näringsterapeuterma arbetar med vuxen- och barnpatienter som lider av sjukdomar där den enda vårdformen är näringsbehandling, bland annat celiaki och födoämnesallergier eller där näringsbehandling är central med tanke på god vård, till exempel njursjukdomar, ätstörningar, inflammatoriska tarmsjukdomar, lungsjukdomar, diabetes och cancer. Näringsterapeuterna ansvarar också för näringsterapin för neurologiska patienter och patienter som löper risk för undernäring.

Näringsterapeuten utreder patientens näringstillstånd och utarbetar en ändamålsenlig kost med hänsyn till patientens sjukdom och individuella behov. Dessutom stöder och motiverar näringsterapeuten patienten att följa dieten och hjälper patienten i utmanande situationer.

Man kommer till näringsterapeuten inom specialsjukvården med remiss från den vårdande läkaren på Vasa centralsjukhus.

Kontaktuppgifter

Läge
A1
Kansli
06 213 2632
Vardagar kl. 10.00-12.00
23.11.2021 Inremedicinska polikliniken