Nefrologen undersöker och sköter om njursjukdomar. På nefrologiska mottagningen sköts bl.a. patienter med njurinsufficiens. Nefrologen fungerar även som dialysenhetens specialläkare, där man sköter om patienter med hemodialys och peritonealdialys.

Anna Salmela, nefrolog

 

 Njurskötarens mottagning

Dialysavdelningen

Länkar:

www.musili.fi

 

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Sairaanhoitaja / Sjukskötare
06 213 4644
Arkisin / Vardagar
26.03.2018 Inremedicinska polikliniken