Nefrologen undersöker och sköter om njursjukdomar. På nefrologiska mottagningen sköts bl.a. patienter med njurinsufficiens och njurtransplanterade patienter.  På polikliniken planeras individuell vård vilken omfattar medicinering samt nödvändiga livsstils- och kostförändringar.

Nefrologen fungerar även som dialysenhetens specialläkare. Av de tillbudsstående dialysalternativen (hemodialys i hemmet eller sjukhuset; peritonealdialys) väljs den lämpligaste vården i samförstånd med patienten.

Anna Salmela, överläkare i nefrologi

 

 Njurskötarens mottagning

Dialysavdelningen

Länkar:

www.musili.fi

 

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Sairaanhoitaja / Sjukskötare
06 213 4644
Puhelinaika arkisin / Telefontid vardagar klo/kl. 10.00 - 14.00
Munuaishoitaja / Kliininen erikoissairaanhoitaja / Njurskötare / Klinisk specialsjukskötare
06 213 2621
Puhelinaika arkisin / Telefontid vardagar klo/kl. 10.00 - 14.00
04.06.2019 inremedicinska polikliniken