Nefrologen undersöker och sköter om njursjukdomar. På nefrologiska mottagningen sköts bl.a. patienter med njurinsufficiens och njurtransplanterade patienter.  På polikliniken planeras individuell vård vilken omfattar medicinering samt nödvändiga livsstils- och kostförändringar.

Nefrologen fungerar även som dialysenhetens specialläkare. Av de tillbudsstående dialysalternativen (hemodialys i hemmet eller sjukhuset; peritonealdialys) väljs den lämpligaste vården i samförstånd med patienten.

Anna Salmela, överläkare i nefrologi

 

 Njurskötarens mottagning

Dialysavdelningen

Länkar:

www.musili.fi

 

Kontaktuppgifter

Sjukskötare
06 213 4644
Telefontid vardagar kl 9:30 - 10:00 och 12:30 - 13:00
Njurskötare / Klinisk specialsjukskötare
06 213 2621
Telefontid vardagar kl 9:30 - 10:00 och 12:30 - 13:00
12.05.2020 Inremedicinska polikliniken