Ann-Christine Forss  klinisk specialistsjukskötare fungerar som sakkunnig resurs i njurpatientens vårdplanering och koordinering. Hon har egen mottagning men arbetsfältet är hela sjukhuset med patientundervisning och - rådgivning, konsultationer samt personalskolningar.

Njurskötaren informerar om njursvikt, medicinering, kost- och levnadsvanor samt om olika behandlingsalternativ som bloddialys, bukhinnedialys och transplantation.

Via njurskötaren fås även information om patientföreningen och Njur- och leverförbundet r.f. och om deras verksamheter och rehabiliteringskurser.

Länkar:

www.dialyysi.fi

dialysavdelningen

Kontaktuppgifter

Läge
D1
Njurskötare / Klinisk specialsjukskötare
06 213 2621
Telefontid vardagar kl. 10.00 - 14.00
12.05.2020 Inremedicinska polikliniken