Välkommen till oss för en kortare eller längre praktikperiod. Eftersom de flesta studerande är en relativt kort period på polikliniken vill vi introducera dig lite för att du lättare skall få ett grepp om vår verksamhet.

Inremedicinska polikliniken har en bred, specialiserande verksamhet med elva olika specialområden.

 

Koordinator för studeranden:

Svenskspråkig: Anki 06 213 2621

Finskspråkig: Nina 06 213 2653

 

Din praktikperiod

Varje område har en egen ansvarsskötare och läkare, vilken är specialiserad inom sitt område. Ansvariga handledaren gör upp en plan för din period här på polikliniken. Vi strävar efter att du i mån av möjlighet skall hinna bekanta dig med alla olika delområden.

Verksamheten på en poliklinik skiljer sig mycket från verksamheten på en avdelning och studerande har inte alltid handgripliga saker att göra.

Istället gäller det att kanske att förkovra sig i patientbemötande och patientintervjuer, handledning, info samt vilka labbprov och mediciner som är väsentliga för de olika patientgrupperna samt överlag få en bild av hur verksamheten fungerar.

Bästa nyttan av praktikperioden på polikliniken har de som hunnit lite längre i sina studier samt har teoretiska kunskaper om de olika inremedicinska sjukdomarna.

 

Vår verksamhet

Inremedicinska polikliniken är en tidsbeställningspoliklinik, vilket innebär att patienter kallas för besök. Hit kommer inte akuta patienter, de uppsöker egna hälsovårdscentralen eller dejourpolikliniken här på sjukhuset.

Patientens vårdkedja startar med en remiss som kommer från patientens egen hälsovårdscentralläkare eller från privata läkarstationer. Remisser eller konsultationer kommer även ofta från andra specialområden på sjukhuset, t.ex. kirurgi, neurologi etc. Remisserna kan komma elektroniskt, via brev eller fax.

Specialläkare på polikliniken tar ställning till remissen och bedömer hur brådskande remissen är, vilka prov som ytterligare skall tas etc.

 

Skötarens uppgift

Ansvariga skötaren träffar även patienten i samband med läkarbesöket. Viktigt att patienten får en vårdkontakt även med vårdpersonalen, detta underlättar för patienten att ta kontakt då behov föreligger.

Många av oss strävar till att träffa patienten både före och efter läkarbesöket men tidsbrist gör att vi oftast träffar patienten först efter läkarbesöket.

Patienten informeras enligt behov angående mediciner, diagnoser, undersökningar etc.Samtidigt får han även en ny kontrolltid eller så sätts han i kö för att kallas i ett senare skede.

Många av våra specialområden har läkarbrist och kontrolltiderna släpar efter. Detta gör att att skötarens uppgift blir ännu viktigare. Patienten bör känna att han alltid kan kontakta ansvariga skötaren för hjälp och råd samt för att få en brådskand besökstid om så är fallet.

Som skötare på polikliniken jobbar man oftast ensam, man har själv ansvar för att olika saker sköts på rätt sätt, allt från remisshantering, bokningar, besökstyper till info åt patienter och anhöriga.

Fördel är att ha en bred erfarenhet från tidigare samt vara väl insatt i sitt ansvarsområde.

Av en poliklinikskötare krävs det framförallt ansvarsförmåga, tekniskt och medicinskt kunnande, flexibilitet samt förmåga att kunna se helheten kring patienten, analysera, planera, samordna och prioritera vården.

 

Vad vi förväntar oss av dig som studerande

Vi hoppas att du skall trivas hos oss. Polikliniken är väldigt specialiserad och alla jobbar med sitt område. Var dock inte rädd för att fråga och ta reda på.

Förutsättningen för att du skall utvecklas och gå framåt är att du är motiverad och villig att lära, öppen för nya intryck, frågvis och nyfiken. Ställ dig ofta frågan varför. På så vis lär du dig se helheten kring patienten.

Lägg dina erfarenheter och upplevelser ”bakom örat ” och använd dem som en resurs i din utveckling till en kunnig, trygg och pålitlig vårdare.

Kom dock ihåg tystnadsplikten! Inget av vad du ser och hör angående en patient får diskuteras utanför sjukhuset.

Kom även ihåg datasekretessen – allt vad du gör på datorn sätter spår efter sig och kan härledas direkt till dig.

Är du enbart en kort period på polikliniken använder du datorn med personalens inloggning. Stannar du en längre tid är det möjligt att få ett eget, tillfälligt användarsignum.

 

Praktisk info

• Personalen har ”flextid” mellan kl 6.45-9. De flesta kommer mellan kl. 7-7.30.

• Morgonkaffe dricker vi 8-tiden, var och en har egna smörgåsar eller frukter med. Kaffe hämtar vi alla 1 paket/mån.

• Lunch infaller mellan kl. 11-13 beroende på arbetssituationen. Man kan ha egen mat med och äta i kafferummet (kylskåp och mikro finns) eller så går man till matsalen, matkuponger får man köpa från kantinen.

• Eftermiddagskaffe har vi mellan kl.13-14 beroende på arbetssituationen.

• Som studerande får du ett schema så du vet på vilket område och med vem du är de olika dagarna. Du anpassar dina kaffe- och lunchpauser efter din handledare.

• Om du blir sjuk – kontakta polikliniken telefontid kl 10-12, (06) 213 2632 och håll oss informerade om hur länge du blir borta.

04.06.2019 inremedicinska polikliniken