Studerandeansvariga

Svenskspråkiga studeranden: Ann-Christine Forss, 06-2132621

Finskspråkiga studeranden: Nina Jussila, 06-2132653

Se närmare information från jobiili.

13.08.2019 Inremedicinska polikliniken