Vi sköter kirurgiska patienter med mag- och tarmsjukdomar eller sjuklig övervikt. På vår poliklinik görs och planeras undersökningar och kirurgiska vård åt patienter med symptom och/eller sjukdomar i mag- och matsmältningsorganen.

Våra specialläkare är Jan Andersén, Jaan Kirss Sr., Risto Juusela och Jaan Kirss jr.

På polikliniken görs också endoskopiska undersökningar, dvs gastroskopier och colonoskopier. Undersökningarna görs med ett böjbart endoskop och läkaren kan vid behov ta vävnadsprover (biopsier) för mikroskopisk undersökning samt genomföra olika behandlingar via kolonoskopet. Du hittar närmare information om själva undersökningen och förberedelserna från högra sidan under relaterat innehåll eller under föreskrifterna i vård och undersökningar, mag- och tarmsjukdomar. Du kan hämta tömningsmedlet för colonoskopiundersökning (Colonsteril eller Picoprep) från oss eller från din egen hälsocentral (inte Vasa).

Du får snabbt en tid för brådskande vårdplanering till gastrokirurgens mottagning men eventuella förberedande undersökningar kan orsaka fördröjning.

Brådskande endoskopiska undersökningar görs inom 1-2 veckor. Icke brådskande endoskopiska undersökningar görs inom 6 månader.

Vi sköter patienter med t.ex. följande sjukdomar i övre matsmältninsorganen:

 • Sväljninssvårigheter
 • Refluxbesvär
 • Förträngningar i matstrupen (strictur)
 • Varices i matstrupen
 • Benigna/ godartade och maligna/elakartade tumörer i övre matsmältningsorganen; matstrupe, magsäck, tunntarm, gallvägar, bukspottkörtel osv

I nedre matsmältningsorganen:

 • Hemorroider
 • Diverticulos (tarmfickor)
 • Beningna/godartade och maligna/elakartade tumörer i tjocktarmen tarmcancer

De vanligaste undersökningar och åtgärderna:

 • Gastroskopi -endoskopisk undersökning av matstrupe, magsäck och tolvfingertarm
 • Colonoskopi -endoskopisk undersökning av tjockarmen
 • Barron -ligering av hemorroider med gummiband
 • ERCP -endoskopisk undersökning av gall och bukspottkörtelgångarna
 • Dilatation utvidgning av trånga områden i matsrupen
 

Kontaktuppgifter

Förfrågningar angående operationstidpunkt
06 213 4481
Telefontid mån-fre kl. 9.00-15.00
Gastric band -skötare
06 213 4544
Endoskopiskötare
06 213 4544
Telefontid mån.-to. kl. 8.00-9.00
25.03.2021 redaktion_toimitus