På kirurgiska polikliniken arbetar för tillfället tre kärlskötare. Kärlskötarnas telefontider är måndag till torsdag kl. 08:30-09:00 och på fredagar kl. 14:00-14:30, tel. 06 213 1532 eller 06 213 1534.

Kärlskötarna fungerar som kontaktpersoner för blodkärlskirurgiska patienter på sjukhuset och vi har även självständiga mottagningar och vi gör undersökningar i samband med läkarmottagningarna.

Kärlskötarna utför ABI, tå- och fingertrycksmätningar, TcPO2 och DD undersökningar.

Till kärlskötarnas viktigaste uppgift hör uppföljning av bypasser i extremiteter. Oftast använder man som reservdelar till dessa bypasser patientens egna vener. Efter operationen går patienterna hos kärlskötarna för regelbundna kontroller (Uppföljningsprogram efter blodkärlsoperation i benen). Det är viktigt att patienten hemma följer med det opererade benet och direkt tar kontakt till kärlskötarna ifall problem uppstår. Bypass patienter frå ta kontakt även utanför telefontiderna. Vi önskar att bypass patienterna hellre tar kontakt en gång i onödan än en gång för lite. Detta är väldigt viktigt för att bypasserna inte skall hinna stockas.

De patienter som man gjort ballongutvidgning åt på grund av klaudikation (förkortad gångsträcka) kommer till efterkontroll enbart till kärlskötarna.

 

ABI eller vrist-arm tryck

ABI och tå- och fingertryck tas med en apparat som möjliggör blodtrycksmätning från tår, fingrar, vrister och armar samtidigt. Undersökningen motsvarar normal blodtrycks mätning, men genom att mäta från olika ställen samtidigt för att kartlägga huruvida patienten lider av ateroskleros eller inte. Läkaren fastställer diagnosen bland annat på basen av resultaten i denna undersökning. Undersökningen kontrolleras även efter åtgärder för att objektivt fastställa hur bra resultat man har uppnått.

Tå- och fingertryck mäts med en liten manschett och pulsationsgivare i samband med ABI undersökningen. Dessa resultat ger en ännu noggrannare bild av cirkulationsstörningens omfattning.

Undersökningen räcker ca. 30 min.

 

DD eller Duplex-Doppler ultraljud

Till kärlskötanas viktigaste uppgift hör att följa upp bypasserna för att säkerställa att de hålls väl öppna. Detta görs med hjälp av ultraljud. Kärlskötaren mäter blodets flödetshastighet i det nya kärlet och kan på detta vis avgöra kärlets öppethållning och om det håller på att bildas förträngningar i det nya kärlet.

Undersökningen räcker ca. 30min.

 

TcPO2 eller transkutant syretryck

Undersökningen görs med en skild apparat för att fastställa ett visst områdes syresättning och om syresättningen är tillräcklig för att exempelvis sår skall helna.

Denna undersökning görs endast om man vill ha ännu noggrannare diagnostik än man får med hjälp av enbart ABI mätningen. Syretrycket mäts med hjälp av att fästa limbara ringar på huden där man sedan fäster givarna. Apparaten analyserar sedan syretrycket genom huden. Undersökningen är smärtfri.

Undersökningen räcker ca. 30 min.

16.09.2021 Kirurgian poliklinikka 5