Näringsterapeut

Näringsterapi är individuell, lösningsinriktad och praktisk handledning i anslutning till specialkost eller till förebyggande eller vård av sjukdom. Näringsterapeuten utreder patientens näringstillstånd och kvaliteten på patientens kost med hjälp av näringsanamnesen och bakgrundsinformationen.

Näringsterapeuten hjälper patienten att hitta en lämplig kost med hänsyn till hans/hennes livssituation och mål samt finna individuella metoder att följa dieten i praktiken. Dessutom stöder och motiverar näringsterapeuten patienten att följa dieten och hon hjälper patienten i utmanande situationer.

Operativa enhetens näringsterapeut arbetar med kirurgista patienter som i huvudsak genomgår bariatrisk operation. Näringsterapeuten börjar med att kartlägga patientens diet och ätbeteende och ansvarar för näringsterapin för patienter som ska genomgå bariatrisk operation före operationen och upp till två år efter operationen.

Man kommer till näringsterapeuten inom specialsjukvården med remiss från den vårdande läkaren på Vasa centralsjukhus.

06.03.2020 Redaktion_toimitus