Sårskötarna finns på kirurgiska polikliniken där de har sin egen mottagning. Sårskötaren ger även råd per telefon.

På sårskötarmottagningen vårdas patienter som har artär- och vencirkulationsinsufficiens, diabetesfotsår, sår orsakade av trauma t.ex. brännskador, förfrysningsskador, trycksår och infekterade sår. Sårskötaren gör även mätningar för stödstrumpor.

Centralsjukhusets sårskötare är en regional kontaktperson på området och arrangerar sårvårdsskolningar.

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Puhelinaika ma, ke ja to klo 13.30-14.30
Haavahoitaja / Sårskötare
06 213 1533
Puhelinaika ma, ke ja to klo 13.30-14.30 / Telefontid mån., ons. och to. kl. 13.30-14.30
07.12.2015 VKSadmin