Skötaren stöder den som har en stomi eller PEG-matningsslang samt de som insjuknat i cancer och dennes anhöriga att klara av den förändring som sjukdomen innebär.

Skötaren ger information och rådgivning genom att träffa patienten före operation/åtgärd samt även efteråt på avdelningen och polikliniken. Skötaren ger råd per telefon och kan vid behov även göra hembesök.

Skötaren fungerar som en regional kontaktperson och arrangerar skolningar inom området.

Kontaktuppgifter

Stomi- och cancerskötare
06 213 1538
23.11.2015 VKSadmin