Vi tar hand om sjukdomar i njurar, urinvägar och prostata.

 

Våra specialläkare är Patrik Ehnström, Tuomo Tolonen och Seppo Aaltonen.

Kontaktuppgifter

Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.00
Uroterapeut Keskitalo
06 213 4540
Må–to klo kl. 8.30–9.00
Urolog, teamsansvarig Söderholm
06 213 5494
Tis, to kl 8.30–9.00, fre kl 13.30–14.00
20.11.2020 Kirurgiska Polikliniken 1