Vi tar hand om sjukdomar i njurar, urinvägar och prostata.

 

Våra specialläkare är Tuomo Tolonen, Susanna Telenius, Patrik Ehnström, Seppo Aaltonen och Christian Palmberg.

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.00
Uroterapeut Bonns
06 213 1537
Må–to kl 8.30–9.00
Uroterapeut Keskitalo
06 213 4540
Må–to klo kl. 8.30–9.00
Urolog, teamsansvarig Söderholm
06 213 5494
Må, to kl 8.30–9.00, fre kl 13.30–14.00
Förfrågningar angående operationstidpunkt
06 213 4483
Telefontid mån-fre kl. 9.00–15.00
Vårdsamtal: Urologisk sjukskötare
06 213 5494
Telefontid ti och to kl. 8.30–9.00, fre kl. 13.30–14.00
30.11.2017 Kirurgiska polikliniken 1