Kirurgiska polikliniken har två uroterapeut, som har egen mottagning tre dagar i veckan.

Till mottagningen kommer man med remiss eller på ordination av urologerna.

 

Vad gör uroterapeuten?

Uroterapeuten sköter om och utreder patienter med urineringsbesvär.

De vanligaste besvären (hos vuxna) är urininkontinens, olika sorters besvär med urineringen och urinretention. Vi gör sammarbete också med barnpolikliniken. De vanligaste orsak (hos barn) på besök hos oss är utredning av inkontinens och förstoppning.

Undersökningar eller behandlingar som görs är urinflöde, residualmängd och katetriseringsundervisning.

 

Uroterapeuten fungerar också som kontaktperson för patienter med urologisk cancer och man får ta kontakt om man har problem eller frågor som hänrör sig till vården. Information efter cancerbesked eller inför prostatacanceroperation sker också ofta hos uroterapeuten.

Uroterapeuten tar hand om neuromodulator-patienter.

 

Det finns möjlighet att få sexualrådgivning.

Uroterapeutena har telefontid på vardagar.

17.05.2018 Kirurgiska Polikliniken 1