Fysiatriska avdelningen står för fysioterapin på centralsjukhusets bäddavdelningar och på fysiatriska polikliniken (förutom psykiatrin).

I fysioterapin utvärderas klientens hälsa, rörelse- och funktionsförmåga och eventuella funktionshinder utgående från de krav som personens miljö ställer. Fysioterapi baserar sig på kunskap och evidens om hälsa, rörelse och funktionsförmåga. Inom fysioterapin tillämpas såväl fysioterapivetenskap som annat forskningsresultat och fakta från andra relevanta vetenskapsgrenar.

Fysioterapeuten på sjukhuset arbetar i ett mångprofessionellt team som sakkunnig i ämnet fysioterapi.

 

 Fysiatriska polikliniken

06.05.2019 Fysiatria 3