Om du insjuknar eller råkar ut för en olycka, kan det påverka din förmåga att utföra dina dagliga aktiviteter. Ergoterapeutens uppgift är att hjälpa dig hitta lösningar för att underlätta vardagen. Det är viktigt för oss att veta hur din vardag ser ut, och hur du själv upplever problemsituationer. Dina egna upplevelser och behov ligger som utgångspunkt när vi tillsammans planerar ergoterapin.

I ergoterapin får du träna de färdigheter och förmågor som du behöver för att kunna utföra dina vardagssysslor. Du kan få lära dig nya sätt att fungera. Vi kan också underlätta din vardag genom att anpassa din närmiljö. Likaså provar vi ut och tillverkar hjälpmedel.

På Vasa centralsjukhus finns ergoterapeuter inom följande verksamheter:

29.01.2019 Redaktion_Toimitus