Vår uppgift som rehabiliteringshandledare är att handleda, ge råd och hjälpa dig i din egen rehabiliteringsprocess och i den förändrade livssituationen. Stöd och handledning till de anhöriga är också av största vikt.

Målet med rehabiliteringshandledning är att sänka hindren och göra det lättare att klara av vardagen oavsett sjukdomen och/eller handikappet. Handledaren fungerar som en kontaktperson och koordinator.

Ingen remiss behövs. Kontakten sköts t.ex. genom hembesök/kanslibesök, telefonsamtal och e-post eller i samband med poliklinikbesök. Besöket är viktigt för att handledaren skall kunna göra en helhetsbedömning av den aktuella livssituationen.

Handledarens tjänster är gratis för klienten. Vi har hela Vasa sjukvårdsdistrikt som arbetsfält.

Du kan själv ta kontakt till rehabiliteringshandledaren. Även anhöriga, terapeuter eller andra personer/ myndigheter som är med i din rehabiliteringsprocess kan ta kontakt. Om någon annan än du själv tar kontakt, med din tillåtelse, kontaktar vi därefter dig och kommer överens om fortsättningen.

Exempel på rehabiliteringsärenden

Vi finns på Roparnäs sjukhusområde, i C-huset, 3.vån.

Inva-parkeringsplats finns utanför huset.

På vår enhet arbetar nio rehabiliteringshandledare för olika handikappgrupper.

Tveka inte utan ta gärna kontakt med oss!

Genom att klicka på nedanstående länkar får du mer information

Barn med neurologiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Hörselskadade barn

Långtidssjuka barn      

Synskadade och barn med språkstörning

Andnings-och cancersjuka vuxna

Hörselskadade vuxna

Neurologiska och invärtes sjukdomar, hud-och reumasjuka, vuxna, mobility

Ryggmärgsskadade vuxna

Smärtsjuka vuxna   

Synskadade vuxna 

Dövblinda, köptjänst

Kontaktuppgifter

Läge
C3 - Huutoniemi
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00-16.00
Sekreterare
040 486 4538
Vardagar kl. 8.00-16.00
Kontaktuppgift

Servicechef Raisa Latvala-Kaataja

040 194 5162

11.06.2019 Kuntoutusohjaus