Den första kontakten till rehabiliteringshandledaren sker oftast via avdelningen eller lungpolikliniken. Klienten själv eller anhörig kan också ta kontakt till rehabiliteringshandledaren, ingen remiss behövs.

Den största klientgruppen är de, som insjuknat i kronisk (obstruktiv) lungsjukdom. Andra klientgrupper är bl.a. astma, cystisk fibros, asbestos, lungcancer och alfa1-antitrypsinbrist.

Rehabiliteringshandledaren informerar om olika förmåner och hjälper till med ansökningar som t.ex. bostadsomändringar, hjälpmedel till bostaden och olika förmåner, som vårdbidrag eller anhållan om närståendevård. Rehabiliteringshandledaren hjälper också i sådana situationer om det behövs färdtjänst, hemsjukvård eller ordnande av hemservice. Rehabiliteringshandledaren söker efter och ansöker vid behov om lämpliga rehabiliteringskurser åt klienten.

En andningssjuk behöver hjälpmedel som t.ex. syreberikare och syreflaskor (för aktivt bruk) för att klara sig hemma. Rehabiliteringshandledaren hjälper till med anskaffningen av andningshjälpmedel och instruerar i användningen av dessa.

Efter första kontakten med klienten bestäms oftast ett hembesök till klienten. Besöket kan också ordnas i samband med poliklinikbesök eller hos rehabiliteringshandledaren på sjukhuset.

Länkar:

Kontaktuppgifter

Läge
Huutoniemi, C1
Öppethållningstider
Rehabiliteringshandledning, andnings- och cancersjuka vuxna
Mobiltelefon
040 708 5035
11.06.2019 Kuntoutusohjaus