När en klient konstateras ha problem med både hörseln och synen, kan det finnas behov av att kontakta en rehabiliteringshandledare som är insatt i syn-och hörselskador. Kontakt kan tas av klienten själv, anhöriga eller andra närliggande personer. Rehabiliteringshandledning är service med låg tröskel och gratis för klienten.

Rehabiliteringshandledaren för syn-och hörselskadade ansvarar för koordinering av rehabiliteringen samt rapportering till sjukvårdsdistriktet.

Dövblindas rehabiliteringshandledare

• Ger information och handledning till klienten och hans/hennes närmaste  omgivning om syn-och hörselskadan och dövblindheten och hjälper att ta i beaktande specialbehov som orsakas av syn-och hörselskadan.

• Ger information om olika rehabiliteringsmöjligheter och handleder vid ansökningar gällande rehabiliterin

• Hjälper i frågor gällande alternativa kommunikationsmetoder

• Handleder vid anskaffning och ibruktagning av hjälpmedel för syn- och hörselskadade

• Stöder klienten att fungera utanför hemmet (t.ex. genom att röra sig, delta i hobbyverksamhet).

Rehabiliteringshandledaren kan nås via epost, telefon och sms. Gör vid behov handledningsbesök till klientens hem, skola, daghem,dagverksamhet eller arbetsplatsen.

Kontaktuppgifter:
kuntoutusohjaus@kuurosokeat.fi
Tel. 040 545 0438

Länk

10.03.2020 Redaktion_toimitus