Hjälpmedel: Rehabiliteringshandledaren kartlägger, handleder, ger råd och skriver vid behov utlåtande gällande hjälpmedel.

Bostadsomändringsarbete: Rehabiliteringshandledaren handleder, ger råd och deltar i planeringen av omändringsarbete samt skriver vid behov utlåtande.

Förmåner: Handleder och utreder möjligheterna till olika förmåner från bl.a. socialbyrån, FPA och försäkringsbolag. Hjälper till vid ifyllande av blanketter.

Läkarkontrolltider och läkarintyg: Hjälper till att klienten får de läkartider och intyg som behövs.

Rehabilitering: Rehabiliteringshandledaren är med i ordnandet av medicinska terapier och informerar om rehabiliteringskurser.

12.06.2019 Kuntoutusohjaus