Målgruppen är alla över 16 år, som har en hörselskada inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

En försämring av hörseln påverkar våra sociala relationer i arbetet, vid studier och i privatlivet. Hörselskadade utgörs av en stor grupp människor i olika åldrar.

Hörselskadan syns ofta inte ”utanpå” och observeras därför sällan av omgivningen. Situationen försvåras om den hörselskadade har svårt att erkänna sitt handikapp. Upplevelsen av ett misslyckande vid olika kommunikationstillfällen kan påverka självförtroendet, funktionsförmågan begränsas och livskvaliteten försämras.

Den hörselskadade kan uppleva en enorm sorg över att inte mera kunna fungera som tidigare. Upplevelsen att inte räcka till kan ge upphov till trötthet, stress, missförstånd och psykisk ohälsa.

På arbetsplatsen kan kraven på att höra bra upplevas som övermäktiga (t.ex. svårigheter att höra i telefon, på möten och vid föreläsningar).

Jobbsituationen kan underlättas med teknisk utrustning och information.

Om du har frågor angående din nedsatta hörsel, ta kontakt med rehabiliteringshandledaren!

Anhöriga behöver ofta också stöd, information och handledning.

Rehabiliteringshandledaren vägleder den hörselskadade och personer i närmiljön i hur man kan finna ändamålsenliga lösningar i olika livssituationer, i hemmiljön, på arbetsplatsen och vid studier.

Länkar:

Kontaktuppgifter

Läge
Huutoniemi, C3
Öppethållningstider
Rehabiliteringshandledning, hörselskadade vuxna
Mobiltelefon
040 728 8046
12.06.2019 Kuntoutusohjaus