De familjer, barn och ungdomar jag träffar har oftast fått diagnos på en kronisk långtidssjukdom. Det är t.ex. diabetes, astma, allergi, hjärtfel, cancer, tarmsjukdom eller någon annan ovanlig sjukdom, som innebär en förändring eller olika åtgärder i barnets, familjens vardag.

De flesta familjer behöver i denna nya situation stöd och handledning i bl.a. kontakten till dagvården, skolan eller med andra myndigheter. Rehabiliteringshandledaren kan i praktiken hjälpa till med olika ansökningar, delta i möten och ge information till barnets närmiljö, som dagvårdspersonal och lärare.

Viktiga länkar:

 

Kontaktuppgifter

Läge
Huutoniemi, C3
Öppethållningstider
Rehabiliteringshandledning, långtidssjuka barn
Mobiltelefon
044 323 2425
11.06.2019 Kuntoutusohjaus