Nyinsjuknade behöver handledning och kunskap för att sköta sig själva på bästa sätt.

Unga vuxna kan behöva handledning vid val av utbildning och yrke. Arbetsföra insjuknade kan behöva yrkesinriktad handledning. Insjuknade med nedsatt funktionsförmåga kan behöva handledning för att kunna bo kvar hemma. Vid behov gör rehabiliteringshandledaren hembesök eller besöker arbetsplats eller skola.

Tillsammans med klienten (anhöriga med vid behov) gör rehabiliteringshandledaren en kartläggning av funktionsförmågan och rehabiliteringsbehovet. Rehabiliteringshandledaren hjälper med anskaffning av hjälpmedel och ger information om olika former av service.

Rehabiliteringshandledaren fungerar som kontaktperson mellan sjukhus, hem och andra rehabiliterande myndigheter, skriver utlåtande och hjälper till med att fylla i behövliga ansökningsblanketter.

 

Kontaktuppgifter

Läge
Y4
Öppethållningstider
Rehabiliteringshandledning, smärtsjuka vuxna
Mobiltelefon
040 728 8051
12.06.2019 Kuntoutusohjaus