Den första kontakten med rehabiliteringshandledaren tas oftast från barnpolikliniken, barnneurologiska enheten eller via barnavdelningens personal.

Ibland kan barnet remitteras till rehabiliteringshandledaren via en privat terapeut. Föräldrarna kan också själva ta kontakt direkt till rehabiliteringshandledaren.

Till den största gruppen klienter hör CP-skada av olika grad, banreuma,  muskelsjukdom, olika sällsynta sjukdomar eller barn som är skadad/handikappad efter olyckshändelse.

Rehabiliteringshandledarens uppgift är att stöda familjen i sin helhet. Handledaren ger information om olika stödformer och hjälper till med ifyllandet av olika ansökningsblanketter. Rehabiliteringshandledaren kan vara med och planera bostadsomändringar tillsammans med familjen och handikappservicen samt kartlägga hjälpmedelsbehovet och göra rekommendationer för hjälpmedel.

Rehabiliteringshandledaren fungerar som kontaktperson mellan sjukhus, daghem, skola och familjen samt ordnar eller deltar i mångprofessionella samarbetesmöten i daghem och skola.

Rehabiliteringshandledaren kan vid behov informera om barnets situation till vårdpersonal, daghem, skola och andra intressegrupper.

Efter den första kontakten ordnas det oftast ett besök till rehabiliteringshandledarens kansli på sjukhuset eller till familjens hem för att diskutera allt som berör rehabilitering.

Viktiga länkar:

Kontaktuppgifter

Läge
Huutoniemi, C3
Öppethållningstider
Rehabiliteringshandledning, barn med neurologiska och neuropsykiatriska funktionshinder
Mobiltelefon
040 760 1267
11.06.2019 Kuntoutusohjaus