Jag fungerar som kontaktperson, koordinator och handledare i rehabiliteringsärenden som gäller ryggmärgsskada.

Första året efter diagnosen sköts rehabiliteringen och uppföljningen på Tammerfors universitetssjukhus. Efter 1-2 år överflyttas den livslånga uppföljningen till ryggmärgspolikliniken vid Seinäjoki centralsjukhus (Kuntoutuksen toimintayksikkö). Under läkarbesöket medverkar, via skype, rehabiliteringshandledaren, där det uppgörs rehabiliteringsplan i samverkan med dig, läkare och rehabiliteringshandledare samt på basen av utlåtanden av dina terapeuter.

Viktiga samarbetsinstanser för en ryggmärgsskadad är bl.a. socialbyrån,  folkpensionsanstalten, försäkringsbolag, arbetskraftsbyrån, sjukhus, hvc, rehabiliteringsanstalter, handikapporganisationer, olika terapeuter samt skolor,arbetsplatser etc.

Länkar:

Kontaktuppgifter

Läge
Selkämeren sairaala / Bottenhavets sjukhus
Öppethållningstider
Rehabiliteringshandledning, ryggmärgsskadade vuxna
Mobiltelefon
040 066 7536
12.06.2019 Kuntoutusohjaus