Som ny synskadad person kommer du till rehabiliteringshandledaren vanligtvis med remiss från ögonläkaren. För att få optiska förstoringshjälpmedel från specialsjukvården måste du vara klassad som synskadad enligt WHO:s kriterier, då har du visus under 0.3 på det bättre ögat. Vid normal syn är visus ca 1.0. Ditt visus framkommer i samband med ögonläkarundersökningen.

Rehabiliteringshandledaren provar ut personliga hjälpmedel till dig. Det kan vara t.ex. förstoringsglas, kikare, förstorande läsapparat. I samband med hembesöket ifylls ansökningsblanketter för vård-/handikappbidrag, samt för färdtjänst, om du är gravt synskadad. Handledaren ger även information om lämpliga anpassningsträningskurser för dig som är i arbetsför ålder.

Länkar:

Kontaktuppgifter

Läge
Huutoniemi, C3
Öppethållningstider
Rehabiliteringshandledning, synskadade vuxna
Mobiltelefon
040 079 2428
12.06.2019 Kuntoutusohjaus