Information till patient

Polikliniken är stängt 13.7-26.7.2020 ! ( under tiden ej materialutdelning).

Lung- och neurologiska polikliniken är en tidsbeställningspoliklinik.  För att få tid till polikliniken behöver du remiss av läkare.

Ändring eller annullering av mottagningstid skall meddelas snarast möjligt, men senast två dagar före den givna tiden. På så sätt kan vi ge tiden åt en annan patient. För ett icke annullerat besök uppbärs en avgift.

I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon eller brev p.g.a. datasekretessen. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.

Vi önskar att du kommer till poliklininiken utan parfymer eller rakvatten (starka dofter) på grund av allergiska reaktioner.

Recept förnyas vid läkarmottagningen på polikliniken.

Transportförbindelser och parkering

Vad gör vi på lungpolikliniken?

Vi undersöker och behandlar patienter med olika lungsjukdomar,  t.ex. astma, obstruktiv lungsjukdom, sarkoidos, lungtuberkulos, lungfibros och andra lunginfektioner. Vi gör också lungcancerutredningar.

En stor del av våra patienter kommer för utredning och vård av sömnapné. Vi behandlar även patienter som behöver olika typer av andningsstöd på grund av långvarig andningsinsufficiens.

Sömnapneskötare Syrebehandling Heva-enhet 

Vad gör vi på neurologiska polikliniken?

På neurologiska polikliniken undersöks och vårdas patienter med fysiska sjukdomar i centrala nervsystemet och neuromuskulära sjukdomar. De vanligaste sjukdomarna är epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS, hjärncirkulationsstörningar, minnessvårigheter och muskelsjukdomar.

På enheten arbetar läkare, sjukskötare, minnesskötare, neuropsykolog, talterapeut och sekreterare.

Nyttiga länkar

Finlands neuroförbund rf

Epilepsiförbundet

Finlands Parkinson förbund rf

Vasanejdens MS-förening ry

Alzheimer centralförbundet

Lihastautiliitto

Aivoliitto

 

Kontaktuppgifter

Läge
U3
Öppethållningstider
Arkisin klo 08.00-15.00 /
Vardagar kl. 08.00-15.00
Kanslia / Kansli
06 213 2997
Arkisin klo 9.00-12.00 / Vardagar kl. 9.00-12.00
Keuhkohoitaja / Lungsjukskötare
06 213 2997
Arkisin klo 9.00-12.00 / Vardagar kl. 9.00-12.00
Neurologinen hoitaja / Neurologisk skötare
06 213 2997
Arkisin klo 9.00-12.00 / Vardagar kl. 9.00-12.00
Fax
06 213 2698
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Ann-Katrin Store

06 213 6691

15.06.2020 keuhkopoliklinikka 2