Vi undersöker och behandlar patienter med olika lungsjukdomar,  t.ex. astma, obstruktiv lungsjukdom, sarkoidos, lungtuberkulos, lungfibros och andra lunginfektioner.  Vi gör också lungcancerutredningar.

För att få tid till polikliniken behöver du remiss av läkare.

En stor del av våra patienter kommer för utredning och vård av sömnapné. Vi behandlar även patienter som behöver olika typer av andningsstöd på grund av långvarig andningsinsufficiens.

Bra att veta innan du kommer till lungpolikliniken.

Sömnskötare Syrebehandling Heva-enhet 

Kontaktuppgifter

Läge
U3
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-15.00 /
Vardagar kl. 8.00-15.00
Kanslia / Kansli
06 213 2692
Sairaanhoitaja / Sjukskötare
06 213 2701
Arkisin klo 9.00-14.00 / Vardagar kl. 9.00-14.00
Fax
06 213 2698
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Ann-Katrin Store

06 213 2691

16.12.2015 heva 3