Allmän information 

Lung- och neurologiska polikliniken är en tidsbeställningspoliklinik.  För att få tid till polikliniken behöver du remiss av läkare.

Ändring eller annullering av mottagningstid skall meddelas snarast möjligt, men senast två dagar före den givna tiden. På så sätt kan vi ge tiden åt en annan patient. För ett icke annullerat besök uppbärs en avgift.

I vårdärenden rekommenderar vi kontakt per telefon. Vi svarar inte med e-post i vårdärenden.

Vi önskar att du kommer till poliklininiken utan parfymer eller rakvatten (starka dofter) på grund av allergiska reaktioner.

Transportförbindelser och parkering

 Lungpolikliniken

Vi undersöker och behandlar patienter med olika lungsjukdomar.,

En stor del av våra patienter kommer för utredning och vård av sömnapné. Vi behandlar även patienter som behöver olika typer av andningsstöd på grund av långvarig andningsinsufficiens.

Sömnapné Syrebehandling Heva-enhet 

Neurologiska polikliniken

På neurologiska polikliniken undersöks och vårdas patienter med fysiska sjukdomar i centrala nervsystemet och neuromuskulära sjukdomar. De vanligaste sjukdomarna är epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS, hjärncirkulationsstörningar, minnessvårigheter och muskelsjukdomar.

 

Nyttiga länkar (patientföreningar)

Finlands neuroförbund rf

Epilepsiförbundet

Finlands Parkinson förbund rf

Vasanejdens MS-förening ry

Alzheimer centralförbundet

Muskelhandikappförbundet

Aivoliitto - Hjärnförbundet

 

Kontaktuppgifter

Läge
U3
Öppethållningstider
mån - tors kl. 8.00-15:00
fre kl. 8:00-14:00
Kansli
06 213 8015
Vardagar kl. 8.00-8.30 och 12.00-13.00
Lungsjukskötare
06 213 2997
Vardagar kl. 9.00-11.00
Neurologisk skötare
06 213 2997
Vardagar kl. 9.00-11.00
Fax
06 213 2698
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Ann-Katrin Store

06 213 6691

07.02.2022 Keuhkopoliklinikka 2