Dofter

Vi önskar att du kommer till lungpolikliniken utan parfymer eller rakvatten (starka dofter) på grund av allergiska reaktioner.

Förnyande av recept

Recept förnyas endast vid mottagningen på lungpolikliniken, annars via egen hälsocentral.

Problem med syreberikare?

Om du har problem med syreberikare eller behöver syreslangar/filter, kontakta rehabiliteringshandledaren tel. 06 213 2426 eller lungpolikliniken 06 213 2701. Om rehabiliteringshandledaren inte är anträffbar, kontakta lungpolikliniken. På helgerna och kvällstid kontakta lungavdelningen E4 tel.  06 213 2712.

Transportförbindelser och parkering >>

07.12.2015 VKSadmin