Heva-enheten har hand om vården av patienter med andningsinsufficiens och patienter som använder V-Pap/BiPap eller hemrespirator. Heva-enheten står för vårdmaterial vid behandling av andningsinsufficiens.

Avdelningsskötaren och Heva-enhetens biträdande avdelningsskötare ansvarar för kordineringen och utförande av patientens vård.

Du hittar oss på lungpolikliniken i huvudbyggnadens E-flygel på 1:a våningen.

 

Heva-skötare / biträdande avdelningsskötare

Lotta Valkama

Tel. 044-323 2813

Vardagar kl. 8.00-15.00

16.12.2015 heva 3