Heva-enheten har hand om vården av patienter med andningsinsufficiens och patienter som använder V-Pap/BiPap eller hemrespirator. Heva-enheten står för vårdmaterial vid behandling av andningsinsufficiens.

Avdelningsskötaren och Heva-enhetens koordinerande sjukskötare ansvarar för koordineringen och utförande av patientens vård.

Du hittar oss på lung- och neurologiska polikliniken i  U-byggnadens 3:dje våning. 

Heva-skötare / koordinerande sjukskötare

Tel. 044-323 2813

Vardagar kl. 8.00-15.00

15.04.2021 keuhkopoliklinikka 3