Om du har problem med själva apparaten eller masken, kontakta sömnapneskötare och vid behov kan du boka tid till mottagningen.

Telefontid må-fre kl. 9-11 tel. 06 213 2997.

Materialutdelning på lung- och neurologiska polikliniken: onsdagar kl 14.30-15.30.

Vi övergår till direkt hemförsendelse av material vilket innebär att material automatiskt skickas en gång i året. Ta kontakt så informerar vi mera.

Om apparaten går sönder på kvällen, natten eller veckoslutet ring till lung- och neurologiska polikliniken följande vardag tel 9-11.

Dejourpolikliniken byter INTE söndrika masker eller apparater.

13.10.2021 Keuhkopoliklinikka 2