Syrebehandling inleds på grund av långvarig syrebrist i kroppen. Syre är en receptmedicin, som ges enligt läkarordination. Syreflödet bestäms med hjälp av artärblodprov.  

Använd alltid det syreflöde som läkaren har ordinerat till dig, för högt syreflöde kan vara skadligt. Om andnöden blir värre ta kontakt med vårdande läkare eller uppsök dejourerande läkare.

Syrebehandling hjälper inte mot andnöd men förbättrar på sikt funktionsförmågan och orken, samt minskar belastningen på hjärta och lungor. För att få nytta av behandlingen, borde du använda syrgasen minst 16 t/dygn.

 

Syreberikare

Syreberikare är en elektronisk apparat som berikar rumsluft till syre. Det är ett lunghjälpmedel som du får låna från lungpolikliniken. Berikaren bör användas 16-24 timmar/ dygn.

Vid behov kan du kontakta rehabiliteringshandledaren vardagar kl 8-16, tel. 06 213 2426.

 

Om fel uppstår

Om apparaten alarmerar kontrollera då:

  • att elsladden är i väggen
  • att elsladden är fast i maskinen.
  • att slangen ej har något veck eller är klämd
  • elavbrott?

Om apparaten trots dessa åtgärder fortsätter att alarmera stäng av den för 15-20 min och pröva på nytt.

Ifall detta inte hjälper stäng av apparaten och kontakta:

  • vardagar kl. 7-15 sjukhusets transportenhet tel. 040 522 2889 som kommer med en ny apparat.
  • vardagar kl. 8-14 lungpolikliniken tel. 06 213 2701.
  • kl. 15-7, kvällstid, veckoslut eller helgdagar kan du kontakta avdelning E4 tel. 06 213 2712, transporten sköts då via anhöriga.

 

Utanför hemmet

För att sköta ärenden utanför hemmet kan läkaren ordinera syreflaska. För fysiskt aktiva patienter kan flytandesyre komma ifråga.

För syreflaska och flytande syre gör patienten ett avtal med syreproducenten ( Aga eller Woikoski). FPA ersätter en del av kostnaderna för medicinsk syrgas.

 

Syreproducent:

AGA tel. 0800 90008, fax 010 242 0593

Woikoski Medical tel. 040 166 2004

07.12.2015 VKSadmin