Graviditetstoxemi

Med graviditetstoxemi avses en situation då patientens blodtryck är förhöjt jämfört med utgångsvärdena, det finns äggvita i urinen och patienten kan lida av huvudvärk, synstörningar, svullnad eller smärta i övre delen av buken.

I första hand behandlas förhöjt blodtryck med vila och läkemedel.

Hepatos

Vid hepatos lider patienten av svår klåda främst i handflator och på fotsulor, eventuellt även på övriga ställen av kroppen. Leverfunktionsprover tas.

Vid behov påbörjas läkemedelsbehandling mot hepatos.

Graviditetsdiabetes

Ifall värdena i glukosbelastningen är avvikande, har den gravida graviditetsdiabetes. Efter graviditeten normaliseras blodsockret vanligen, men kan hos en del leda till debut av diabetes mellitus typ 2. Graviditetsdiabetes hos modern betyder inte att barnet kommer att få diabetes.

En förhöjd blodsockernivå under graviditeten kan leda till att fostret växer mer än normalt. För att fostret ska växa normalt och må bra är det viktigt att hålla blodsockret inom normala gränser med hjälp av rätt kost och motion. I vissa fall behandlas graviditetsdiabetes med läkemedel i tablettform eller med insulininjektioner.

Kronisk sjukdom hos modern

När mamman har en kronisk sjukdom som kan påverka graviditeten och fostret kommer hon på kontroll till mödrapolikliniken. Epilepsi, diabetes, reuma, hepatit, HIV, blodtrycks- och hjärtsjukdomar, ventromboser och astma är exempel på kroniska sjukdomar som uppföljs via mödrapolikliniken.

Även i de fall pappan har hepatit eller HIV uppföljs mamman och fostret på mödrapolikliniken.

Tvilling- eller trillinggraviditet

Vid flerbördsgraviditeter uppföljs främst tillväxten hos fostren samt livmodermunnens mognad. Kontroller sker regelbundet på mödrapolikliniken under hela graviditeten.

Sätesbjudning

När fostret ligger i sätesbjudning skickar rådgivningen en remiss till mödrapolikliniken i slutet av graviditeten. Fostrets bjudning kontrolleras med ultraljud och vid sätesbjudning görs eventuellt yttre vändning.

Ifall fostret inte går att vända, planeras förlossningen individuellt för varje patient med beaktande av fostrets storlek och mammans bäcken. I de flesta fall görs en magnetröntgenundersökning, pelvimetri, för att få mammans bäckenmått.

Förtidiga sammandragningar

Ifall mamman har förtidiga (< graviditetsvecka 34) sammandragningar ska hon ta kontakt till rådgivningen, som skickar remiss till mödrapolikliniken vid behov.

Planering av förlossning

Remiss skickas till mödrapolikliniken från rådgivningen för planering av förlossning i följande fall: tidigare kejsarsnitt, om det funnits problem i samband med tidigare förlossning, misstanke om stort foster eller trångt bäcken eller om mamman har någon sjukdom som kan påverka förlossningen.

Graviditeten går över tiden

Normalt varar en graviditet i 37-42 veckor. Om graviditeten gått över tiden med 10-12 dagar kommer mamman på kontroll till mödrapolikliniken för uppföljning av mammans och fostrets tillstånd samt livmodermunnens mognad. Behovet av en eventuell igångsättning bedöms individuellt. Igångsättning sker senast då graviditeten pågått 42 veckor.

Mödrar med missbruksproblem

Rådgivningen skickar remiss till mödrapolikliniken om mamman har eller har haft drog-, alkohol- eller läkemedelsmissbruksproblem och mamman överförs till HAL-polikliniken.

27.08.2020 synnytys