Till enheten för ögonsjukdomar hör polikliniken för ögonsjukdomar, ögondagkirurgin och operationssalverksamhet. Vår enhet finns på 6:e våningen i A-flygeln.

Ögonenhetens (operationer och åtgärder) öppethållningstid vardagar är kl. 7.00-15.00.

Ögonpoliklinikens öppethållningstid är kl 8.00-15.00.

Telefontid kl 9.00-11.00, tel. 06 213 1592.

Utanför öppethållningstiden sköts dejourpatienter på dejourpolikliniken och skickas vid behov till ÅUCS ögonenhet.

Polikliniken för ögonsjukdomar

Ögondagkirurgin

Kontaktuppgifter

Läge
A6
Öppethållningstider
Arkisin klo 7.00-15.00 /
Vardagar kl. 7.00-15.00
Kanslia / Kansli
06 213 1592
Puhelinaika arkisin klo 9.00–11.00 / Telefontid vardagar kl. 9.00–11.00
Kontaktuppgift

Biträdande avdelningskötare Marita Latva-Ranta

06 213 1584

23.09.2019 Redaktion_Toimitus