Till enheten för ögonsjukdomar hör polikliniken för ögonsjukdomar, ögondagkirurgin och operationssalverksamhet. Vår enhet finns på sjätte våningen i A-flygeln.

Ögonpoliklinikens öppethållningstid är vardagar klockan 8 -15, telefontid klockan 9 - 11 telefonnummer 06 2131592.

Ögondagkirurgins (operationer och åtgärder) öppethållningstid vardagar är klockan 7 -15.

Utanför öppethållningstiden sköts dejourpatienter på dejourpolikliniken vid Vasa centralsjukhus och skickas vid behov till Åbo universitetscentralsjukhus.

Vi har även skötarmottagning i Jakobstads sjukhus.

Polikliniken för ögonsjukdomar

Ögondagkirurgin

 

Koordinerande avdelningsskötare: Kolvanki Ulla-Maija

Biträrande avdelningsskötare: Blindheim Erika

 

Nyheter

Skötare på ögonenheten utbildade i att ge injektioner i ögat

Skötare på ögonenheten utbildade i att ge injektioner i ögat

25.02.2021Redaktion_Toimitus

På Vasa centralsjukhus ögonenhet har tre sjukskötare utbildats i att ge injektioner i ögats glaskropp. Det här har frigjort läkarna att utföra annat arbete, varför enheten nu årligen kan erbjuda 880 fler mottagningsbesök.

Läs hela artikeln

Kontaktuppgifter

Läge
A6
Öppethållningstider
Vardagar kl. 7.00–15.00
Avdelningssekreterare
06 213 1597
Telefontid vardagar kl. 8.00–15.00
Kansli
06 213 1592
Telefontid vardagar kl. 9.00–11.00
19.10.2021 Silmäpoliklinikka