Till enheten för ögonsjukdomar hör polikliniken för ögonsjukdomar, ögondagkirurgin och operationssalverksamhet. Vår enhet finns på sjätte våningen i A-flygeln.

Ögonpoliklinikens öppethållningstid är vardagar klockan 8 -15, telefontid klockan 9 - 11 telefonnummer 06 2131592.

Ögondagkirurgins (operationer och åtgärder) öppethållningstid vardagar är klockan 7 -15.

Utanför öppethållningstiden sköts dejourpatienter på dejourpolikliniken vid Vasa centralsjukhus och skickas vid behov till Åbo universitetscentralsjukhus.

 

Polikliniken för ögonsjukdomar

Ögondagkirurgin

Kontaktuppgifter

Läge
A6
Öppethållningstider
Arkisin klo 7.00-15.00
Osastonsihteeri / Avdelningssekreterare
06 213 1597
Puhelinaika arkisin klo 8.00–15.00 / Telefontid vardagar kl. 8.00–15.00
Kanslia / Kansli
06 213 1592
Puhelinaika arkisin klo 9.00–11.00 / Telefontid vardagar kl. 9.00–11.00
Kontaktuppgift

Biträdande avdelningskötare Marita Latva-Ranta

06 213 5584

24.01.2020 Silmäyksikkö