Till enheten för ögonsjukdomar hör polikliniken för ögonsjukdomar, ögondagkirurgin och operationssalverksamhet. Vår enhet finns på sjätte våningen i A-flygeln.

Ögonpoliklinikens öppethållningstid är vardagar klockan 8 -15, telefontid klockan 9 - 11 telefonnummer 06 2131592.

Ögondagkirurgins (operationer och åtgärder) öppethållningstid vardagar är klockan 7 -15.

Utanför öppethållningstiden sköts dejourpatienter på dejourpolikliniken vid Vasa centralsjukhus och skickas vid behov till Åbo universitetscentralsjukhus.

 

Polikliniken för ögonsjukdomar

Ögondagkirurgin

Kontaktuppgifter

Läge
A6
Öppethållningstider
Vardagar kl. 7.00–15.00
Avdelningssekreterare
06 213 1597
Telefontid vardagar kl. 8.00–15.00
Kansli
06 213 1592
Telefontid vardagar kl. 9.00–11.00
24.01.2020 Silmäyksikkö