Till enheten för ögonsjukdomar hör polikliniken för ögonsjukdomar, ögondagkirurgin och operationssalverksamhet. Vår enhet finns på 6:e våningen i A-flygeln.

Ögonenhetens (operationer och åtgärder) öppethållningstid vardagar är kl 07.00-15.00.

Ögonpoliklinikens öppethållningstid är kl 08.00 - 15.00.

Telefontid kl 13.00 – 15.00, tel. 06 213 1592.

Utanför öppethållningstiden sköts dejourpatienter på dejourpolikliniken och skickas vid behov till ÅUCS ögonenhet.

 

Polikliniken för ögonsjukdomar >>

Ögondagkirurgin >>

Kontaktuppgifter

Läge
A6
Öppethållningstider
Arkisin klo 7.00-15.00 /
Vardagar kl. 7.00-15.00
Kanslia / Kansli
06 213 1592
Puhelinaika arkisin klo 13.00-15.00 / Telefontid vardagar kl. 13.00-15.00
Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Marita Bodman

06 213 1571

Kontaktuppgift

Biträdande avdelningskötare Marita Latva-Ranta

06 213 1584

19.12.2016 Silmäyksikkö