Till enheten för ögonsjukdomar hör polikliniken för ögonsjukdomar, ögondagkirurgin och operationssalverksamhet. Vår enhet finns på 6:e våningen i A-flygeln.

Ögonenhetens (operationer och åtgärder) öppethållningstid vardagar är kl. 7.00-15.00.

Ögonpoliklinikens öppethållningstid är kl 8.00-15.00.

Telefontid kl 9.00-11.00, tel. 06 213 1592.

Utanför öppethållningstiden sköts dejourpatienter på dejourpolikliniken och skickas vid behov till ÅUCS ögonenhet.

Polikliniken för ögonsjukdomar

Ögondagkirurgin

Tf. koordinerande avdelningsskötare Susanna Heinonen, tel. 040 149 5787

Kontaktuppgifter

Läge
A6
Öppethållningstider
Arkisin klo 7.00-15.00 /
Vardagar kl. 7.00-15.00
Kanslia / Kansli
06 213 1592
Puhelinaika arkisin klo 9.00–11.00 / Telefontid vardagar kl. 9.00–11.00
Kontaktuppgift

Biträdande avdelningskötare Marita Latva-Ranta

06 213 1584

20.09.2019 Redaktion_Toimitus