För att komma till en dagkirurgisk operation behöver man en remiss av en privat ögonläkare eller ögonpoliklinikens läkare. Vi gör huvudsakligen ögonoperationerna i bedövning, men vid behov också i narkos. Dagkirurgipatienten hemförlovas samma dag  som ögonoperationen utförs.

Till vår ögonenhet hör två ögonoperationssalar och uppvakning. I den större salen gör vi dagkirurgiska åtgärder t.ex. gråstarrsoperationer, operationer av ögats bakre delar, olika ögonlocksåtgärder samt ger injektioner i ögats inre delar. I den mindre sal gör vi också gråstarrsoperationer, polikliniska operationer samt stygnborttagningar och ger injektioner i ögats inre delar.

Tårvägsåtgärder för barnen och skelningsoperationer görs i narkos på Y2 dagkirurgi. Vid behov görs också undersökningar av barnens ögon där.

31.07.2020 Silmäyksikkö