Onkologiska polikliniken är belägen i PQ-byggnadens första våning.

Onkologiska polikliniken vid Vasa centralsjukhus erbjuder tjänster till invånare i Vasa, Syd-Österbottens och Mellersta-Österbottens sjukvårdsdistrikt. Till Onkologiska kliniken hör onkologiska polikliniken, strålbehandlingsavdelningen och avdelningen för cancersjukdomar.

Onkologiska polikliniken är en öppenvårdsenhet som vårdar diagnostiserade cancersjukdomar. Polikliniken ansvarar för planering, förverkligande, rådgivning, vägledning och uppföljning vid vården av cancerpatienten. Polikliniken har mottagningsverksamhet samt en dagavdelning, där det ges onkologisk läkemedelsbehandling.

Patienterna kommer till polikliniken med läkarremiss. Onkologens specialläkare behandlar nya patienters remisser, granskar hur brådskande det är och ger instruktioner om vilka undersökningar som skall beställas. Första besöket planeras in efter 1-3 veckor beroende på hur brådskande det är. Det finns inga vårdköer på Vasa centralsjukhus onkologiska klinik utan behandlingen kan påbörjas i enlighet med god medicinsk praxis - rekommendationer i Finland. Patienterna kan uppleva att man hamnar att vänta på att behandlingen påbörjas men man har i väntetiden tagit hänsyn till återhämtningstiden som krävs för andra cancerbehandlingar, t.ex. efter en operation.

I kallelsebrevet inför första besöket finns mottagningstid och information om eventuella laboratorieprover och bilddiagnostikundersökningar som tas på förhand samt instruktioner om förberedelser inför undersökningarna. Vi ber dig fylla i den bifogade blanketten för förhandsuppgifter och ta med den och en aktuell läkemedelslista till mottagningen. Vid första besöket får patienten information om sjukdomen och om olika behandlingsformer av en läkare. En närstående eller anhörig kan vara med under besöket.

Läkemedelsbehandlingar vid cancer är cytostatika, biologiska-, och immunologiska behandlingar. Behandlingarna ges antingen som dropp intravenöst på dagavdelningen eller i tablettform. Då kan patienten självständigt förverkliga behandlingen hemma och är i regelbunden kontakt men poliklinikens tablettskötare. Oberoende av behandling följer man noggrant med måendet vid mottagningsbesöken, i form av blodprov och andra bilddiagnostikundersökningar. På dagavdelningen ges intravenösa läkemedelsbehandlingar vardagar kl. 8-16.30.

Onkologiska kliniken vid Vasa centralsjukhus har ett nära samarbete med Åbo universitetscentralsjukhus och Västra Cancercentret. Vasa centralsjukhus deltar aktivt i kliniska läkemedelsprövningar och erbjuder alltid patienter möjligheten att delta i forskningar, då en passande forskning är på gång. Onkologins läkare och vårdpersonal deltar aktivt i nationella och internationella utbildningar inom medicin och vårdvetenskap för att kunna erbjuda sina patienter högklassig vård enligt senaste forskning.

På polikliniken arbetar onkologer (specialläkare), sjukskötare, avdelningssekreterare och sjukhusbiträde.

Kontaktuppgifter

Läge
Q1
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.00
Sjukskötare
06 213 6910
Anmälning och info
06 213 2912
Bröstskötare
06 213 6924
Telefontid onsdagar kl. 8.00–9.30 och 14.00–15.00
Köskötare
06 213 6920
Remissfrågor
Avdelningssekreterare
06 213 2912
Fax
06 213 2918
Kontaktuppgift

Koordinerande avd.skötare Tiia Sirkola

06 213 2930

04.03.2021 Forskningsskötare