Onkologiska polikliniken är en öppenvårdsenhet som vårdar diagnostiserade cancersjukdomar. Polikliniken fungerar som remiss- och kontrollpoliklinik. Patienterna kommer till polikliniken för läkarmottagning, skötarmottagning och/eller läkemedelsbehandling. Vid första besöket får patienten information om sjukdomen, olika behandlingsmetoder och det görs upp en vårdplan.

På poliklinikens dagavdelning ges onkologisk läkemedelsbehandling och utförs vårdåtgärder. Efter det att patienten är på plats och beslutet att behandlingen skall genomföras har gjorts, blandas cytostatikan vid sjukhusets eget apotek. Under behandlingstiden finns möjlighet att lyssna på musik och läsa tidskrifter. På dagavdelningen har patienterna även möjlighet att äta mellanmål.

På polikliniken arbetar onkologer (specialläkare), sjukskötare, avdelningssekreterare och sjukhusbiträde.

Kontaktuppgift

Avdelningsskötare Elvi Nordlund

06 213 2915

07.12.2015 VKSadmin