Onkologiska polikliniken är en öppenvårdsenhet som vårdar diagnostiserade cancersjukdomar. Polikliniken fungerar som remiss- och kontrollpoliklinik. Patienterna kommer till polikliniken för läkarmottagning, skötarmottagning och/eller läkemedelsbehandling. Vid första besöket får patienten information om sjukdomen, olika behandlingsmetoder och det görs upp en vårdplan.

På poliklinikens dagavdelning ges onkologisk läkemedelsbehandling och utförs vårdåtgärder. Efter det att patienten är på plats och beslutet att behandlingen skall genomföras har gjorts, blandas cytostatikan vid sjukhusets eget apotek. Under behandlingstiden finns möjlighet att lyssna på musik och läsa tidskrifter. På dagavdelningen har patienterna även möjlighet att äta mellanmål.

På polikliniken arbetar onkologer (specialläkare), sjukskötare, avdelningssekreterare och sjukhusbiträde.

Kontaktuppgifter

Läge
Q1
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.00
Sjukskötare
06 213 6910
Anmälning och info
06 213 2912
Bröstskötare
06 213 6924
Telefontid onsdagar kl. 8.00–9.30 och 14.00–15.00
Köskötare
06 213 6920
Remissfrågor
Avdelningssekreterare
06 213 2912
Fax
06 213 2918
Kontaktuppgift

Koordinerande avd.skötare Tiia Sirkola

06 213 2930

22.07.2019 Redaktion_Toimitus