Palliativa polikliniken på Vasa centralsjukhus verkar i samma utrymmen som onkologiska polikliniken, Q1. 

Palliativa polikliniken är en öppenvårdsenhet, där patienter med obotlig cancersjukdom eller i vissa fall annan obotlig sjukdom sköts. Palliativ vård betyder symtomatisk vård. Man övergår till palliativ vård då botande och bromsande behandlingar har avslutats. Palliativa poliklinikens uppgift är att hjälpa till med att ordna den palliativa vården då patientens symtom eller situation kräver specialkunnande inom palliativ vård.

På palliativa polikliniken arbetar en läkare som är specialiserad i palliativ medicin, samt en sjukskötare med specialisering inom palliativ vård. Under besöket på palliativa polikliniken så fokuserar vi på behandlingen av de symtom, som sjukdomen orsakar. Under första besöket på palliativa polikliniken görs en individuell vårdplan upp tillsammans med patienten och anhöriga. Vi gör en kartläggning över hur patienten klarar sig hemma och vilket behovet av hjälpmedel och stöd är. Kontakten till den egna kommunen är också viktig för kunna garantera att patienten får den hjälp hen behöver på bostadsorten. Den fortsatta palliativa vården kan oftast ordnas i patientens hemkommun, och palliativa polikliniken erbjuder konsultationsstöd åt primärhälsovårdsenheterna i hela sjukvårdsdistriktet.

 

Läs mera här:

Verksamhetsmodell för palliativ vård inom Vasa sjukvårdsdistrikt

Terminalvård, guide för anhöriga

Palliativa huset (på finska)

Gängsevård rekommendation, palliativ vård (på finska)

24.11.2020 Forskningsskötare