Om förlossningen skrämmer dig på ett sådant sätt att du behöver mera stöd kan du från rådgivningen bli remitterad till polikliniken för förlossningsrädsla. Remiss behövs alltid.

Arbetsgruppen består av läkare, barnmorska och vid behov psykolog. I samband med besöket går man genom din rädsla och vad du oroar dig över. Tillsammans funderar ni på den kommande förlossningen. Besöket är avgiftsbelagt.

Polikliniken för förlossningsrädsla fungerar i samarbete med mödrapolikliniken (A8) och förlossningssalen (B4).

Kontaktuppgifter

Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.00
06 213 2032
06.05.2020 Synnytys