Polikliniken för öron, -näs och strupsjukdomar är en dagpoliklinik som erbjuder högklassig specialsjukvård. Undersökning, vård och rehabilitering grundar sig på modern kunskap och teknologi. Polikliniken besöks årligen av cirka 10 000 patienter.

Olika undersökningar och åtgärder

Utöver undersökning och vård av öron-, näs- och strupsjukdomar opereras tumörer i huvud- och halsregionen samt i sköldkörteln och bisköldkörteln. De sistnämndas grundundersökningar utförs på inremedicinska enheten. Största delen av operationerna görs dagkirurgiskt.

Undersökning och vård av yrsel i samarbete med den neurologiska enheten är en del av verksamheten. Hyposensibilisering ges mot björk och gräs när det gäller vuxna patienter. Hörselstationen ansvarar för hörselundersökningar samt rehabilitering av de patienterna som remitteras till enheten. Årligen utprovas cirka 1 000 hörapparater och övriga hjälpmedel.

Foniater (specialläkare inom tal och- röstrubbningar) har mottagning ungefär en gång i månaden.

Under poliklinikens öppethållningstid kommer patienter med akutremiss direkt till öronpolikliniken, övriga tider till akutpolikliniken.

Mindre kirurgiska ingrepp gör vi  på polikliniken, vid mera krävande operationer går patienten till  dagkirurgiska enheten Y2 eller till preoperativa polikliniken Y2  och sedan efter operationen till vårdavdelning  A3. Undersökningar och förberedelser inför operationen sker på öronpolikliniken. Vi sköter även eftervården, kontroller och ev rehabilitering.

Vår personal

  • 1 överläkare
  • 3 biträdande överläkare
  • 1 specialläkare
  • 1 biträdandeavdelningsskötare
  • 4 sjukskötare
  • 3 hörselgranskare (2 i Vasa, 1 i Jakobstad)
  • 1 talterapeut

Hur får man vård hos oss

Öronpolikliniken är en remisspoliklinik. Man får en remiss av läkare, tandläkare antingen från öppnavården, privatsjukvården, sjukhus eller vårdanstalter.

Utgående från remissen avgör enhetens överläkare hur brådskande vård patienten behöver. Vi informerar patienten om mottagningstid eller beräknad väntetid. Vi strävar till att följa riktlinjer för vårdgarantin.

Utgående från remissen planerar vi även förberedande undersökningar som behövs före läkarbesöket. Typiska förundersökningar är röntgen och laboratorieprov.

Här hittar du oss

Polikliniken och hörselstationen är belägna i huvudbyggnadens sjunde våning i A-flygeln, första anmälningsluckan.

Hörselstation

 

Kontaktuppgifter

Läge
A7
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.00
Kansli
06 213 1372
Telefontid vardagar kl. 8.00–10.00
Fax
06 213 1378
Kontaktuppgift

Bitr. avdelningsskötare Ann-Catrine Finne

06 213 1370

08.06.2021 Korvapoliklinikka