Polikliniken för öron-, näs- och strupsjukdomar är en åtgärdspoliklinik. Vi vårdar patienter som kommer med remiss från läkare och har olika besvär, sjukdomar och skador i öron-, näs- och halsområdet, gör operationsbedömningar samt polikliniska operationer. 

Utöver undersökning och vård av öron-, näs- och strupsjukdomar opereras tumörer i huvud- och halsregionen samt i sköldkörteln och bisköldkörteln. Största delen av operationerna görs dagkirurgiskt. Mindre kirurgiska ingrepp görs polikliniskt. Till verksamheten hör även hyposensibilisering/allergivaccination åt vuxna patienter. 

Foniater (specialläkare inom tal och- röstrubbningar) har mottagning ungefär en gång i månaden.

Patienter med akut remiss tas emot under poliklinikens öppethållningstider, övriga tider till akuten. 

Vår personal

  • 1 överläkare
  • 3 biträdande överläkare
  • 1 specialläkare
  • 1 biträdande avdelningsskötare
  • 4 sjukskötare
  • 4 hörselgranskare (3 i Vasa, 1 i Jakobstad)
  • 1 talterapeut

Hur får man vård hos oss

Till polikliniken för öron-, näs- och strupsjukdomar kommer man med remiss från hälsovårdsläkare, privatläkare eller arbetsplatsläkare. 

På basen av remissen gör enhetens läkare en bedömning av vårdbehovet. Vi informerar patienten om mottagningstid eller beräknad väntetid.

 

Hörselstation

 

Kontaktuppgifter

Läge
A7
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.00
Kansli
06 213 1372
Telefontid vardagar kl. 8.00–10.00
Fax
06 213 1378
Kontaktuppgift

Bitr. avdelningsskötare Ann-Catrine Finne

06 213 1370

12.11.2021 Korvapoliklinikka