På hörselstationen utförs hörsel- och svindelundersökningar.

Personalen på hörselstationen ansvarar för val och utprovning av hörapparater samt handledning. Rehabiliteringsenheten ansvarar för andra hjälpmedel.

Till hörselstationen kommer man med remiss från hälsovårdscentralen, privat läkare eller arbetsplatsläkare.

Om patienten redan har hörapparat och är i behov av en ny, behövs ej ny remiss, utan patienten tar själv kontakt vid behov till hörselstationen på telefontid.

Kontaktuppgifter

Läge
A7
Öppethållningstider
Hörselstation (Vasa)
06 213 1376
Telefontid mån. kl. 8.00–10.00
12.11.2020 Korvapoliklinikka