På hörselstationen (i Vasa och Jakobstad) utförs hörselundersökningar.

Personalen på hörselstationen ansvarar för val och utprovning av hörapparater samt handledning. Rehabiliteringsenheten ansvarar för andra hjälpmedel.

Till hörselstationen kommer man med remiss från hälsovårdscentralen, privat läkare eller arbetsplatsläkare.

Om patienten redan har hörapparat och är i behov av en ny, behövs ej ny remiss, utan patienten tar själv kontakt vid behov till hörselstationen på telefontid.

Hörapparatguide

Kontaktuppgifter

Läge
Vaasa - Vasa A7, Pietarsaari - Jakobstad H4
Hörselstation Vasa
06 213 1376
Telefontid mån. kl. 8.00–10.00
Hörselstation Jakobstad
040 540 5963
Telefontid mån. kl. 8.00–10.00
14.06.2021 Redaktion_Toimitus