Hemma med hörapparaten

Du har fått ny hörapparat. Hörapparaten hjälper dig att höra bättre och underlätta det vardagliga livet. Användningen av hörapparaten  bromsar hörselnedsättningen. De återger inte normal hörsel utan drar  nytta av den hörsel som är kvar.

Vänja dig med hörapparaten:  Att vänja sig med hörapparaten är tidskrävande och kräver tålamod. Använd hörapparaten dagligen och i början korta stunder. Sätt apparaten i örat enligt föreskrifter som du fått (se handbok, insättning / borttagning av hörapparat). Apparaten kan pipa om öronsnäckan sitter inte ordentligt på plats.

Batteribyte: Hörapparaten meddelar med ljudsignal när batteriet håller på att ta slut. Öppna batteriluckan.  Luckan öppnas genom att dra utskjutande delen neråt. Ta bort det använda batteriet. Från det nya batteriet tas skyddsfilmen bort och vänta 2-3 minuter så batteriet hinner ladda innan du sätter in det i hörapparaten. Sätt det nya batteriet på plats med släta sidan (+märket) uppåt.  Stäng batteriluckan noga.  Du kan köpa nya batterier från specialaffärer som säljer hörselhjälpmedel eller större affärer.

Rengöring av hörapparaten: Torka bort fett och smuts av hörapparaten med en mjuk duk/trasa efter användning. Använd ej vatten. Använd  inte hörapparaten när du duschar eller badar bastu.

Rengöring av silikon propp: Putsa den med fuktig duk.

Rengöring av öronsnäckan: Ljudet leds bättre genom en ren snäcka. Lösgör snäckan från apparaten. Rengör snäckan med mildtvål och torka den noga efter rengöring. Putsa bort överlopps vatten och smuts med torr bomull och rengöringstråd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Byte av vaxfilter: Vaxfiltret skyddar hörapparaten från vax. Filtret byts när vax har samlats . Vax stoppar ljudet. Ta bort det gamla vaxfiltret genom att föra in den trubbiga ändan av verktyget i det använda vaxfiltret i hörapparaten så att verktygets skaft vidrör vaxfiltrets ytterkant.  Dra långsamt vaxfiltret rakt utåt. Sätt  i det nya vaxfiltret genom att försiktigt pressa den motsatta delen av verktyget(ändan med nya filtret) rakt in i ljudöppningen . Dra verktyget rakt utåt.

Byte av slang: När slangen mellan öronsnäckan och hörapparaten blir hård  eller gulaktig skall den bytas. Slangen byts med 2-4 månaders mellanrum eller när den är hård och gulaktig.  Förvara reservslangen i en sluten plastpåse.

 

Hörapparaten är en låneapparat från sjukhuset. Lånetiden för hörapparaten är fem år, efter det har du rätt att få en ny hörapparat. Du kan ta kontakt direkt till hörselstationen eller samarbetspartner. Ingen ny remiss behövs.

Service och reparationer av hörapparaten görs av våra samarbetspartner och det kostar inget. Kontaktuppgifter till våra samarbetspartner har du fått i samband med överlåtelsen  av hörapparaten.

Batterier, vaxfilter, slangar och silikon propp måste man skaffa och betala själv. Om du har problem med hörapparaten skall du kontakta den samarbetspartnern som överlåtit hörapparaten. Försämras hörseln  märkbart kontaktar du hörselstationen.

Användningen av hörapparaten kräver anpassning och tålamod. När du har vant dig med hörapparaten behöver man eventuellt justera den. Ta då kontakt till hörselstationen eller samarbetspartner.

 

Hörselstationen kontaktuppgifter

Hörselstationen Vasa (A7)           tel. 062131376  (månd. kl 8 – 10)

Hörselstationen i Jakobstad        tel. 0405405963 (månd.  kl 8 – 10)

 

Vid andra öronproblem (t.ex. inflammation) skall man kontakta egen hälsovårscentral.

Om du är i behov andra hörsel hjälpmedel än hörapparat skall du kontakta rehabiliteringshandledaren.

Rehabiliteringshandledare                       

Vuxna  tel. 0407288046

Barn     tel. 0405782848

14.06.2021 Redaktion_Toimitus