På preoperativa polikliniken kartlägger vi patientens hälsotillstånd inför en planerad operation med hjälp av intervjuer och undersökningar. Vid förbesöket ger sjukskötaren information och individuell handledning angående operationsförberedelser som skall göras hemma. Laboratorieprov tas och eventuella andra undersökningar görs i samband med förbesöket.

Förbered dig inför besöket

Vid ankomst till preoperativa polikliniken anmäler du dig till sekreteraren. Du visas till mottagande sjukskötare som kallar in dig med namn.

En del av förbesöken görs som intervjuer per telefon. Fyll i och returnera förhandsuppgiftsblanketten i god tid. " Förhandsuppgifter inför anestesi " som skickas också med kallelsebrevet.

Reservera tillräckligt med tid för förbesöket:

  • höft-/knäprotesoperationer 3-4 timmar
  • stora magoperationer 2-4 timmar
  • överviktsoperation 4-6 timmar
  • övriga operationer 1-2 timmar

Vårt mål är att skapa en lugn atmosfär inför operationen.

Ta gärna kontakt ifall

  • de angivna tiderna inte passar
  • ditt hälsotillstånd försämras (t.ex. en akut infektion, hosta, snuva, feber, halsont, magsjuka, hjärtbesvär eller annan sjukdom)
  • din medicinering har ändrats
  • du är gravid
  • du behöver mera information

Här hittar du oss

Preoperativa polikliniken finns på andra våningen i sjukhusets Y-byggnad.

Hemifrån till operation Leiko

Vårdplanering

03.11.2021 Redaktion_Toimitus