Leiko är en verksamhetsmodell som innebär att patienterna kommer hemifrån till sjukhuset på operationsdagens morgon. Av planerade operationer kommer ungefär 95 % av patienterna via preoperativa polikliniken.

Du förbereder dig hemma inför operationen enligt de föreskrifter som getts på preoperativa besöket. En skötare ringer dig vardagen före operationen. Vid samtalet meddelas ankomsttid. Du får handledning gällande förberedelser inför operationen och gällande mediciner på operationsdagen.

Ta med till sjukhuset (om du använder):

  • astmamediciner
  • ögon/öron/näsdroppar
  • insulin
  • sömnapnéapparat

Lämna onödiga och värdefulla ägodelar hemma (t.ex. smycken och stora penningsummor).

Du får inte äta på operationsdagens morgon, men du får dricka 2 dl vatten eller kaffe/té utan mjölk och utan socker.

Ankomsttiden till preoperativa polikliniken är i god tid före operationen.

Efter förberedelserna förs du till väntrummet och därifrån vidare till operationssalen i sällskap av en sjukskötare.

När operationen är över förs du till uppvakningen där ditt tillstånd övervakas. Därefter flyttas du till bäddavdelningen.

Preoperativa poliklinikens väntrum, klicka här för att se bilden i 360 grader.

04.03.2020 Redaktion_toimitus