Till vårdplanerarens arbete hör planering och reservering av patienternas operationstider.

Patienterna får ett kallelsebrev som innehåller:

  • färdigt reserverade tider till laboratoriet och eventuellt andra undersökningar
  • tid till ett förbesök på preoperativa polikliniken
  • operationsdag

Vårdplanerarnas telefontid:

Måndag - torsdag kl. 9.00-15.00. Fredag kl. 9.00-14.00.

Tel. 06-213 4492 eller 06-213 4496

07.04.2017 Preoperatiivinen poliklinikka 2