Akutpsykiatriskt team

Allmänsjukhuspsykiatriskt team

Neuropsykiatriskt team

Psykos team

Psykogeriatriskt team

Team för utredning av arbets- och funktionsförmåga

Terapi team

Ätstörningsteam

 

Kontaktuppgifter

Läge
RF1
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-15.30 / Vardagar kl. 8.00-15.30
Info
06 213 2272
03.01.2019 Redaktion_Toimitus