Psykiatriska polikliniken erbjuder psykiatrisk specialistvård för över 18-åringar. Till verksamheten hör öppenvård i dejour situationer både akut och icke akut. Vår verksamhet är i huvudsak belägen vid enheten i Roparnäs, men även vid enheten i Sandviken. Vår verksamhet grundar sig på en humanistisk syn, var vi respekterar mänsklig värdighet, säkerhet, jämlikhet och självbestämmande. Samtal grundar sig på förtroende och frivillighet, i centrum är patienten och dennes närstående. Personalen har tystnadsplikt. Vi strävar efter att tillhandahålla högkvalitativ och helhetsöversende vård och därför satsar vi på personalens professionella kunskap genom kontinuerlig fortbildning och arbetshandledning. Patientens individuella behov är centrala vid planeringen av vården.

För planerade besök behövs läkarremiss. Till dejourerande psykiatriska sjukskötarens mottagning vid samjouren i Sandviken kan du söka dig utan remiss dygnet runt. De har också dygnet runt telefon jour.

Verksamheten innefattar flera olika funktioner:

Psykiatrins dejourerande sjukskötare

Akutpsykiatriskt team

Allmänsjukhuspsykiatriskt team

Neuropsykiatriskt team

Psykiatrisk rehabiliteringsteam

Psykogeriatriskt team

Terapi team

Ätstörningsteam

Neuromodulationsbehandlingar

Frågor och information

(06) 213 2272

Kontaktuppgifter

Läge
RF1
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.30
Info
06 213 2272
06.07.2021 Psykiatria