Verksamheten på akutmottagningen består av

  • Dejourverksamhet: patienter med dejourremiss, vårdbedömningar, intagningar till avdelning, konsultationer, telefonjour

Intensiva vårdkontakter kan erbjudas på andra polikliniker vid behov. Den individuella vårdtiden kan vara från några besök till flera månader. Personalen består av läkare, sjukskötare, klinisk specialistsjukskötare, socialarbetare, psykolog och vid behov andra specialarbetare.

06.02.2017 Psykiatria