Verksamheten på akutmottagningen består av

Dejourverksamhet: patienter med dejourremiss, vårdbedömningar, intagningar till avdelning, konsultationer, telefonjour.

Intensiva vårdkontakter kan erbjudas i psykiatriska poliklinikens andra arbetsgrupper vid behov. Den individuella vårdtiden kan vara från några besök till flera månader. Personalen består av läkare, sjukskötare, klinisk specialistsjukskötare, socialarbetare, psykolog och vid behov andra specialarbetare.

16.06.2020 Mielialapoliklinikka