På akutpsykiatriska arbetsgruppen förverkligas hembesöksverksamhet som en alternativ vårdform för patienten.

Verksamhetens mål är service utgående från patienten. Vi strävar till att reagera snabbt, bredda öppenvårdstjänsterna, utveckla nätverksarbetet och förebygga intagningar till avdelning. Indikationen för verksamheten är sjukdom eller stark misstanke om sådan.

Ett mobilt team

Det mobila teamet kan bli aktuellt för patienter som kommit med dejour- eller brådskande remiss eller som ett alternativ till avdelningsvård för öppenvårdspatienter eller för patienter som skrivs ut från avdelning. Även andra psykiatriska poliklinikens patienter kan tillfälligt behöva intensifierad öppenvård via mobila teamet. Mobila teamet samarbetar även med psykiatrins dejourerande sjukskötare. Hembesök kan också göras tillsammans med ungdomsavdelningens och -poliklinikens personal.

Mobila verksamheten koordineras via akutpsykiatriska arbetsgruppens kliniska specialistsjukskötare. Koordinerande sjukskötaren kan komma på hembesök tillsammans med personal från akutmottagningen eller akutavdelningarna. Hembesöken kan enligt bedömning även göras ensam eller tillsammans med andra myndigheter (socialarbetare, hemsjukvården, utlänningsbyrån osv.).

Besökens frekvens planeras enligt patientens individuella behov.

Akutmottagningens läkare har vårdansvar och kan konsulteras vid behov.

Mobila teamets koordinerande sjukskötare: Päivi Nurmi  040 128 2391

16.06.2020 Mielialapoliklinikka