Allmänsjukhuspsykiatrin fungerar som konsultationenhet. Skriftliga konsultationer kommer i främsta hand från övriga specialiteter vid centralsjukhuset. Remiss från läkare behövs för ett besök till allmänsjukhuspsykiatriska enheten.

 

Vården hos oss

På allmänsjukhuspsykiatrin gör vi psykiatriska och psykologiska undersökningar. Vi ger också krisvård och korttidsterapi bl.a. vid:

  • psykiska reaktioner hos personer, som insjuknat i någon fysisk sjukdom
  • somatisering
  • psykiska krissituationer t.ex. plötsliga dödsfall, förlust av barn, avbruten graviditet, barnlöshet mm.
  • självmordsförsök
  • utvärdering av arbetsförmåga där flera olika somatiska specialiteter är inblandade
  • långvarig smärta
  • identifiering av rusmedelsproblem och vårdhänvisning

 

Allmänsjukhuspsykiatriska teamet samarbetar med de övriga specialiteterna vid Vasa centralsjukhus. På akuta konsultationer strävar vi att svara omedelbart under samma dag eller senast inom två dygn.

 

Vi är ditt stöd när en sjukdom, olyckshändelse eller andra problem känns oöverkomliga.

Att insjukna kan påverka hela människan. Känsloreaktioner som t.ex. rädsla, ångest och nedstämdhet är en väsentlig och naturlig del av insjuknandet. Att kunna dela känslorna med någon annan och tala om dem hjälper vidare.

 

Vår personal

Personalen består av en psykiater, psykolog och psykiatrisk sjukskötare och en avdelningssekreterare.

 

Kostnad

Besöken är avgiftsfria, men för uteblivna icke-annullerade besök uppbärs en avgift på 51,40€.

 

Här hittar du oss

Allmänsjukhuspsykiatriska polikliniken finns belägen på Vasa centralsjukhus område i Sandviken, huvudbyggnaden, A1.

Kontaktuppgifter

Läge
A1
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.30–15.30
Kansli
06 213 2251
Fax
06 213 1848
24.01.2019 Psykiatria