Välkommen till Ätstörningsenheten

Vår verksamhet är specialsjukvård, och vi jobbar som ett mångprofessionellt team. Vi erbjuder både intensivperioder och polikliniska besök för ätstörningspatienter.

 

Så får du vård hos oss

För att påbörja vården, behöver nya patienter läkarremiss från hälsovårdscentral, företagshälsovård eller privat mottagning. Inkommande remisser behandlas på poliklinikens teammöte.

 

Våra vårdmetoder

Patienter kommer till undersökningsperiod när vården börjar, och i slutet av perioden kommer vi överens om den fortsatta vården och gör en vårdplan. Vårdmetoder är bl.a. stöd vid matsituationer, individual- och gruppterapi, par- och familjeterapi, vårdmöten, besök hos näringsterapeut, läkarmottagningen, konstterapi och fysioterapi.

Besöken är avgiftsfria, men för uteblivet besök uppbärs en avgift på 51,40€.

 

Vår personal

Vi som arbetar på ätstörningsteamet är läkare, sjukskötare och specialsjukskötare, psykologer, näringsterapeut, fysioterapeut, ergoterapeut, socialarbetare, avdelningsskötare och sekreterare.

 

Vårdfilosofi

Vår verksamhet baserar sig på en humanistisk människosyn, där vi respekterar människovärdet, värnar om trygghet, jämlikhet och självbestämmanderätt. Samtalen bygger på förtroende och frivillighet. I centrum finns patienten och dess anhöriga. Personalen har tystnadsplikt.

 

Klinisk specialsjukskötare Anne Priha

040 182 4625

 

Avdelningsskötare Eija Vestermark-Suksi                                   

044 213 2280

 

Terapiteam

 

Kontaktuppgifter

Läge
RC2
Öppethållningstider
Ma-to klo 8.00-15.30
ja pe klo 8.00-14.00 /
Mån.-to. kl. 8.00-15.30 och fre. kl. 8.00-14.00
Puhelinaika arkisin klo 13.00-14.00 numero 044 323 2410
Telefontid vardagar kl. 13.00-14.00 nummer 044 323 2410
24.01.2019 Psykiatria