Neuromodulationsbehandlingar

Neuromodulationsarbetsgruppen ansvarar för genomförandet av neuromodulationsbehandlingar för patienter med psykiatriska sjukdomar. Behandlingsformerna utgörs av transkraniell magnetstimulationsbehandling (TMS) och elbehandling (ECT)

På kommande i framtiden transkraniell elektrisk stimulationsbehandling med likström (tDCS) och ketamininfusionsbehandling.

TMS-behandling

ECT-behandling

 

 

06.07.2021 Psykiatria