Välkommen till neuropsykiatrisk undersökning och vård

Neuropsykiatriskt team är en del av psykiatrisk poliklinikens verksamhet. På neuropsykiatriska teamet görs diagnostiska utredningar för personer som lider av neuropsykiatriska störningar. Vi betjänar personer fyllda 16 år. Den neuropsykiatriska rehabiliteringen sker i huvudsak i patientens vardag. I arbetsgruppen arbetar ett mångprofessionellt team som ansvarar för utredningarna och vården.

Här hittar du oss

Neuropsykiatriska teamet finns på Roparnäs sjukhusområde, Seriegatan 2, F-huset, våning 3. 

Remiss till neuropsykiatri 

Nya patienter behöver läkarremiss från hälsovårdscentral, arbetshälsovården, studerandehälsovården eller från den privata sektorn. Remisserna gås igenom av poliklinikens arbetsgrupp.

Neuropsykiatrins remisskriterier.

Neuropsykiatrisk utredning

Patientens neuropsykiatriska symptombild kartläggs av en sjukskötare. Som hjälpmedel vid kartläggningen används DIVA-intervju och QbTest. Vid behov innefattar utredningen även bedömning av socialarbetare och ergoterapeut, samt psykologisk utredning. Läkaren sammanställer utredningen och vid slutet av utredningen ordnas en vårdpalaver. På vårdpalavern deltar patienten och de teammedlemmar som deltagit i utredningen. Med patientens samtycke kan även familjemedlemmar, representant för arbetsgivaren och representanter från den tredje sektorn samt från eftervården delta på vårdpalavern.

Personal

På neuropsykiatriska teamet arbetar läkare, klinisk specialsjukskötare, sjukskötare, psykolog, socialarbetare, ergoterapeut, avdelningsskötare och avdelningssekreterare.

Vårdfilosofi

Vår verksamhet baserar sig på en humanistisk människosyn, där vi respekterar människovärdet, värnar om trygghet, jämlikhet och självbestämmanderätt. Samtalen bygger på förtroende och personalen har tystnadsplikt. Vården baserar sig på frivillighet. Patientens anhöriga har en viktig roll i den neuropsykiatriska processen.

Psykiatrisk poliklinik

06 213 2272

Arbetsgruppens sekreterare

044 323 2410

Avdelningsskötare Anu Hiironniemi                                  

040 631 5245 

Avdelningsskötare Aija Kirsilä

044 323 2200

 

Länkar:

Terapiteam

Kundavgifter

Kontaktuppgifter

Läge
RF1
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.30
Sekreterare
044 323 2410
17.11.2021 Psykiatria