Psykiatrisk rehabiliteringsteam ger service till personer med psykossjukdom. Till vården kommer man med läkarremiss.

 

Motiverande verksamhet

Processen inleds med en bedömning av patientens situation. Patienten deltar aktivt i vården. Samarbete med patientens anhöriga och nätverk är en naturlig del i vårdprocessen.

Den individuella vården kan bestå av gruppverksamhet, som är motiverande, aktiverande, terapeutisk och informativ. Vi erbjuder även planerade poliklinikdagar, stödsamtal, uppföljning av medicinering samt psykosocial träning utanför polikliniken och hembesök. Vi erbjuder också olika terapiformer.

På teamet finns även en arbetsgrupp för nyinsjuknande psykospatienter.

 

Vår personal

Vi som arbetar påteamet är:

  • psykiater
  • läkare
  • sjukskötare
  • mentalvårdare/ närvårdare
  • psykolog
  • fysioterapeut
  • motions och idrottsinstruktör
  • konditionsskötare
  • ergoterapeut
  • socialarbetare
  • sekreterare
  • anstaltsvårdare

 

Psykiatrins dejourerande sjukskötare >>

Kontaktuppgifter

Läge
RC3
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-16.00 / Vardagar kl. 8.00-16.00
Kanslia / Kansli
06 213 2160
24.01.2019 Psykiatria