Psykiatrisk rehabiliteringsteam ger service till personer med psykossjukdom. Till vården kommer man med läkarremiss.

Motiverande verksamhet

Processen inleds med en bedömning av patientens situation. Patienten deltar aktivt i vården. Samarbete med patientens anhöriga och nätverk är en naturlig del i vårdprocessen.

Den individuella vården kan bestå av gruppverksamhet, som är motiverande, aktiverande, terapeutisk och informativ. Vi erbjuder även planerade poliklinikdagar, stödsamtal, uppföljning av medicinering, psykosocial träning utanför polikliniken och hembesök. Vi erbjuder också olika terapiformer.

Vår personal

Vi som arbetar på teamet är:

  • psykiater
  • läkare
  • sjukskötare
  • mentalvårdare/närvårdare
  • psykolog
  • fysioterapeut
  • motionsinstruktör
  • ergoterapeut
  • socialarbetare
  • sekreterare
  • anstaltsvårdare

Kontaktuppgifter

Avdelningsskötare Aija Kirsilä
044 323 2200

Avdelningsskötare Anu Hiironniemi

040 631 5245

Psykiatrins dejourerande sjukskötare >>

Kontaktuppgifter

Läge
RC3
Öppethållningstider
Vardagar kl. 8.00–15.30
Kansli
06 213 2160
04.09.2020 Psykiatria