Välkommen till utredning av arbets-och funktionsförmåga

Team för utredning av arbets-och funktionsförmåga är en del av psykiatrisk poliklinik. På teamet gör vi omfattande utredningar av klientens psykiska arbets- och funktionsförmåga.

 

Vi finns i Roparnäs

Vi finns på Roparnäs sjukhusområde, Seriegatan 2, C-byggnaden, 1. våningen.

 

Remiss till undersökningen

Till undesökningen kommer man med läkarremiss. Kriterierna för att remitteras till undersökningen är långvarig arbetsoförmåga eller misstanke om nedsatt arbets- och funktionsförmåga.

Undersökningens remisskriterier.

 

Utredningsperiod

Klientens arbets- och funktionsförmåga utreds genom polikliniska besök till de olika yrkesgruppernas mottagningar. I allmänhet inleds utredningen med en kartläggning hos sjukskötaren. Beroende på klientens behov kan även utredningar hos psykolog, socialarbetare och ergoterapeut ingå i utredningen. Klienten träffar även läkare.

I början av utredningen görs en individuell utredningsplan. Utgående från klientens behov planeras besök hos poliklinikens olika medarbetare. Efter utredningen hålls ett vårdmöte. Med klientens samtycke kan även anhöriga, representanter för arbetsgivaren och representanter från den tredje sektorn samt från eftervården delta på vårdmötet. Vår målsättning är att vi vid slutet av utredningen ska ha utarbetat en individuell rehabiliteringsplan tillsammans med klienten. Vid behov sörjer vi även för att samordna klientens fortsatta vård.

 

Personal

På teamet arbetar läkare, sjukskötare, psykolog, socialarbetare, ergoterapeuter och avdelningssekreterare.

 

Vårdfilosofi

Vår verksamhet baserar sig på en humanistisk människosyn, där vi respekterar människovärdet, värnar om trygghet, jämlikhet och självbestämmanderätt. Samtalen bygger på förtroende och personalen har tystnadsplikt. Vården baserar sig frivillighet. Klientens anhöriga har en viktig roll under hela utredningsprocessen.

 

Avdelningsskötare Eija Vestermark-Suksi                                   

044 213 2280

 

Länkar:

Terapiteam

Kundavgifter

Kontaktuppgifter

Läge
RC1
Öppethållningstider
Arkisin klo 8.00-15.30 / Vardagar kl. 8.00-15.30
Sihteeri / Sekreterare
06 213 2146
24.01.2019 Psykiatria